Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai "gói chăm sóc sức khỏe cơ bản và chăm sóc sức khỏe nâng cao".