Phòng chỉ đạo tuyến

Thông báo lỗi

  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong theme_megamenu_col_content() (dòng 253 của /home/bvd92a44/public_html/sites/all/modules/md_megamenu/templates/menu/theme.inc).

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

Hiện khoa có 5 biên chế, trong đó có 2 CKI, 2 đại học và 1 trung cấp

Lãnh đạo hiện tại của phòng

Trưởng phòng

Họ và tên: Đặng Đình Ngọc

Giới tính: Nam
Chuyên ngành: Chỉ đạo tuyến
Học vấn: BsCKI
Nghiên cứu khoa học: Thực hiện 02 đề tài “Đánh giá kết quả Đề án 1816 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang triển khai cho tuyến dưới giai đoạn 2012 - 2014”, “Đánh giá hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 - 2018”.
Thành tích cá nhân:
Hoạt động chuyên môn: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến từ năm 2016 đến nay.
Nghiên cứu chuyên sâu: Không có.

Phó trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Vang

Giới tính: Nữ
Chuyên ngành: Nội thần kinh - cơ xương khớp
Học vấn: BsCKI
Nghiên cứu khoa học: Không có
Thành tích cá nhân: Không có
Hoạt động chuyên môn: Phó phòng Chỉ đạo tuyến từ năm 2017 đến nay.
Nghiên cứu chuyên sâu: Không có.

 Mô tả, giới thiệu chức năng nhiệm vụ của khoa phòng:

Phòng chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến .
1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
3. Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.
4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện và báo cáo cấp trên.
5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.

 Hoạt động khoa học
Phòng chỉ đạo tuyến được thành lập tháng 11 năm 2011. Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng sau:
– Nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên.
– Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho các cán bộ tuyến dưới.
– Chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ phù hợp với nhu cầu giúp đỡ của tuyến dưới.
– Thông tin hai chiều về tình hình bệnh nhân các tuyến gửi về điều trị tại bệnh viện.
– Tham gia các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
– Tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh: