Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-BVĐKT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về Đào tạo liên tục năm 2022. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo/chuyển giao kỹ thuật của các đơn vị và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông báo mở các lớp đào tạo liên tục đợt 02 năm 2022.

Các đơn vị có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo lập danh sách cán bộ đăng ký (theo mẫu) gửi về Phòng Chỉ đạo tuyến, địa chỉ email: chidaotuyenbg@gmail.com

*File đính kèm bên dưới:

TB mở lớp ĐTLT đợt 02-2022(thanhhc_bvdk)(23.06.2022_13h51p54)_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf