Telemedicine là hội nghị giao ban trực tuyến do bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chủ trì, thực hiện trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, học tập các phương pháp tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh mới giữa các bệnh viện công lập tuyến tỉnh và một số bệnh viện ngoài công lập khu vực phía bắc. Ngày 17/4/2019, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các khoa lâm sàng đưa ra hội nghị vấn đề cải cách biểu mẫu theo dõi, chăm sóc người bệnh. Read more

Telemedicine là hội nghị giao ban trực tuyến do bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chủ trì, thực hiện trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, học tập các phương pháp tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh mới giữa các bệnh viện công lập tuyến tỉnh và một số bệnh viện ngoài công lập khu vực phía bắc.

Ngày 17/4/2019, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các khoa lâm sàng đưa ra hội nghị vấn đề cải cách biểu mẫu theo dõi, chăm sóc người bệnh.

Biểu mẫu chăm sóc mới được xây dựng cụ thể phù hợp từng chuyên khoa, giúp điều dưỡng nhận định đầy đủ các vấn đề hiện tại của người bệnh. Ghi chép việc thực hiện y lệnh thuốc, cận lâm sàng, chế độ vận động, nghỉ ngơi của người bệnh được thể hiện chi tiết. Đặc biệt Điều dưỡng có nhiều thời gian chăm sóc trực tiếp người bệnh, vì giảm thời gian ghi chép hồ sơ bệnh án.

Hiện tại, biểu mẫu chăm sóc đang trong thời gian áp dụng thí điểm và hoàn thiện. Phòng Điều dưỡng lấy ý kiến đóng góp của đội trưởng chăm sóc và điều dưỡng trưởng các khoa vào thứ 3 hàng tuần. Đây là sự đóng góp của đội ngũ Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh với “Cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

                                                                                  Phòng Điều dưỡng