BVĐKTBG - Hưởng ứng tuần lễ "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022"

Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022: Tăng cường cho con bú - Giáo dục và hỗ trợ Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ (từ ngày 1 - 7 tháng 8 hàng năm) là một chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động về các chủ đề liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ. Để hưởng ứng "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022" Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đưa ra một số vấn đề thường gặp của các bà mẹ khi cho con bú và cách giải quyết. 

Thông qua các Infographics sau đây:

Nguồn: Phòng CTXH