Danh mục trang thiết bị y tế đấu thầu: PL kèm thư mời BG (1).xlsx