• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG
 • Vũ Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng khoa Thăm dò chức năng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   vungochuyen584@gmail.com
 • Dương Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Điều Dưỡng trưởng Thăm dò chức năng
 • Hà Huy Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng
LIÊN KẾT WEB