PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Năm 1977, được tách ra từ phòng Hành chính – Tài vụ.

Họat động

Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện và lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lý hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của bệnh viện.

Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng hệ thóng điện trong bệnh viện. Hệ thống thoát nước, vệ sinh ngoại cảnh… Đảm bảo công tác trật tự trị an chung.

Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo đúng quy định.
Tập thể CBCNVC trong phòng luôn tận tuỵ công tác trên mỗi cương vị được phân công, đảm bảo công tác phục vụ đáp ứng nhu cầu hoạt động, góp phần vào sự thành công chung của bệnh viện. Được công nhận là: “ Tổ lao động Tiên tiến” năm 1997, “ Tổ lao động giỏi ” năm 1999…
Biên chế phòng hiện nay: 18 CBCNVC, bao gồm các bộ phận: văn thư hành chính, tổ xe, bảo vệ, sửa chữa điện nước.

Trong đó có 1 bác sỹ chuyên khoa I, 3 cán bộ đại học, 5 trung cấp.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
– Ông Trịnh Huy Đích: Trưởng phòng 1973 – 1977
– Ông Lê Văn Lạng: Trưởng phòng 1977 – 1990
– Ông Cao Văn Việt: Trưởng phòng 1990 – 1992
– Y sĩ Trần Thị Tuyết Minh: Phó phòng 1992 – 1996
– Dược sỹ CKI Bùi Ngọc Đĩnh: Trưởng phòng 1996 (xem ảnh Chủ tịch Công đoàn)

- Bác sĩ CKI Nguyễn Thế Viên: Trưởng phòng 1996 - 2015

- Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Mai: Trưởng phòng đến 11/2021

Lãnh đạo hiện nay
– Trưởng phòng: Ths. Trương Đức Thuận

– Phó phòng:  Kiều Dũng