Hình thành ban đầu là tổ Vật tư thuộc khoa Dược, chuyên sản xuất chỉ Catgut và chỉ đuôi chuột. Được tách ra và thành lập năm 1986; với nhiệm vụ lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, thanh lý tài sản, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế; kiểm tra công tác bảo hộ, an toàn lao động; hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
Quá trình công tác, tập thể CBCNVC trong phòng luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng. Những năm vừa qua đã tham mưu mua sắm, hợp tác liên doanh, liên kết triển khai sử dụng các loại máy móc hiện đại như: CT. Scanner, Siêu âm màu, tán sỏi ngoài cơ thể, xét nghiệm tự động…
Biên chế hiện có:  17 CBCNVC, trong đó có 12 cán bộ Đại học và trên Đại học , 5 cao đẳng.
Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
– Dược sỹ đại học Hà Văn Tháp : Trưởng phòng 1986 – 1997
– Dược sỹ đại học CKI Bùi Ngọc Đĩnh: Trưởng phòng 1997 – 2002

- Kỹ sư Bùi Đức Giản: Trưởng phòng 2003-2020

Lãnh đạo phòng hiện nay

– Trưởng phòng: Ths. Hoàng Thị Nguyên

 

Tập thể cán bộ phòng Vật tư