Tiền thân là Phòng Y vụ, được thành lập từ năm 1960, đến năm 1990 được đổi tên là phòng Kế hoạch – Tổng hợp. Với chức năng nhiệm vụ chính là lập kế hoạch hoạt động toàn bệnh viện, thu thập, lưu trữ, xử lý thống kê thông tin, báo cáo các hoạt động; tham mưu phối hợp công tác giữa các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và khoa khám bệnh; chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý phát triển công nghệ thông tin, xây dựng các đề án, dự án phát triển bệnh viện; ngoài ra còn tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh và thiên tai, thảm hoạ…
Tập thể CBCNVC trong phòng luôn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế và bệnh viện.
Biên chế hiện có 21 cán bộ ( trong đó có: 06 cán bộ 50%, 01 cán bộ hợp đồng) với  1 CKII, 6 thạc sỹ,  5 đại học và 2 cao đẳng, còn lại khác).
Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
– Trần Thái Hoà: 1960 – 1963
– BS Lê Hữu Lai: 1963 – 1968
– Bs Phạm Xuân Đồng: 1968 – 1977
– BS Thân Ngọc Uông: 1978 – 2002
– BS Đào Minh Sơn: 2002 – 2005
– Thạc sĩ Đỗ Thị Su – Phó phòng: 2005 – 2006
– Thạc sĩ Từ Quốc Hiệu: Phó phòng 2006 -2008
– Thạc sĩ Thân Sơn Tùng: Phó phòng 2006 – 2009

Lãnh đạo phòng hiện nay

– Trưởng phòng:  

– Phó trưởng phòng:

Phó phụ trách: Nguyễn Thị Vang, BS CKII

Thạc sỹ Bùi Đức Nam, sinh năm 1976

Bác sỹ CKII Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1970

 

anh Nam

Phó trưởng phòng ThS. Bùi Đức Nam

co Tuyet

Phó trưởng phòng  BS CKII. Nguyễn Thị Tuyết

cp7

Tập thể phòng Kế hoạch Tổng hợp