• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG
 • Hoàng Thái Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa Tai mũi họng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   hoangthaiha1970@gmail.com
 • Nguyễn Thủy Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Điều Dưỡng trưởng Khoa Y học cổ truyền
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuynguyenbvbg@gmail.com
 • Hoàng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Điều Dưỡng trưởng Da liễu
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhhienbgbv@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tuyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kĩ thuật viên trưởng Giải phẫu bệnh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tuyenbghos@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa Da liễu
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   pthihuyen396@gmail.com
 • Vũ Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Điều Dưỡng trưởng Tai mũi họng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thaovtb.bgn@gmail.com
LIÊN KẾT WEB