KHOA NGOẠI THẬN TIẾT NIỆU - NAM HỌC

Khoa Ngoạị Thận - Tiết Niệu - Nam Học được thành lập ngày 04/7/2016 nhân lực 15 :1 thạc sỹ, 02 bác sỹ chuyên khoa cấp I, 01 bác sỹ nội trú, 02 bác sỹ đa khoa, 04 cử nhân điều dưỡng , 01 điều dưỡng cao đẳng, 05 điều dưỡng trung cấp ) với chỉ tiêu 30 giường kh.

- Trưởng khoa: BS.CKII Đoàn Tiến Dương

- Phó khoa: Thạc sỹ Nguyễn Văn Nguyên


Tập thể khoa:

Hiện tại số giường tại khoa là 50, số bệnh nb giao động từ 45- 55 nb, phẫu thuật trung bình khoảng 160 nb/ tháng.
Theo danh mục kĩ thuật đúng tuyến và vượt tuyến được Sở y tế phê duyệt ngày 8/4/2014 có 102 kĩ thuật trong đó có 10 kỹ thuật vượt tuyến.
Với sự cố gắng của tập thể khoa cùng sự giúp đỡ và phối hợp của các bác sĩ tuyến TW khoa đã thực hiện được 92/102 (90%) kĩ thuật.