KHOA DA LIỄU

KHOA DA LIỄU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

1- Một số nét chung:

- Tổng số cán bộ viên chức trong khoa: 08

                  -   Bác sĩ CKI: 03

-Cử nhân điều dưỡng: 02

-Điều dưỡng trung cấp: 03

- Trưởng khoa: Nguyễn Thị Mai Anh- Bs CKI 

- Điều dưỡng trưởng khoa: Hoàng Thị Hiền – Cử nhân ĐD

2- Chức năng, nhiệm vụ của khoa Da liễu:

- Khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn các bệnh về da, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Phối hợp với các khoa lâm sàng khác  để điều trị bệnh nhân có hiệu quả

3- Hoạt động chuyên môn:

- Hiện tại khoa Da liễu bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của khoa, đã triển khai quản lý điều trị Ngoại trú Bệnh Da liễu: Lupus ban đỏ, vẩy nến.

- Đã đưa máy Laser CO2 vào hoạt động điều trị một số bệnh ngoài da: U mềm treo, hạt cơm phẳng, hạt cơm, sùi mào gà, u mềm lây…