KHOA NỘI TIM MẠCH

1. Giới thiệu khoa Nội Tim mạch
Khoa Nội tim mạch được tách ra từ khoa Nội chung năm 1998 thành 2 khoa là khoa Nội Tim mạch và khoa Nội Tổng hợp.
Hiện nay biên chế khoa là 70 giường, số bệnh nhân vào điều trị luôn đạt từ 75 đến 85 bệnh nhân
a. Đơn vị điều trị nội trú:
– Đảm nhận chức năng điều trị nội trú cho các bệnh nhân tim mạch như: Bệnh lý mạch vành, đột quị não, suy tim, các bệnh lý mạch máu ngoại biên, rối loạn nhịp tim và cấp cứu tim mạch.
– Là cơ sở thực hành cho sinh viên Trường trung cấp y tế Bắc Giang và sinh viên các trường Đại học Y
– Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến 1816 của bệnh viên.
b. Đơn vị điều trị THA ngoại trú:
– Hàng ngày khám bệnh và cấp phát thuốc cho từ 50 đến 80 bệnh nhân ngoại trú tăng HA, suy tim do THA, bệnh nhân sau đặt stent ĐMV…
2. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:
– Bác sĩ CKI Ong Thế Viên: Trưởng khoa từ T5/1998 đến T3/2003
– Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hoa: Trưởng khoa từ T3/2003 đến T2/2013
– Bác sĩ CKI Đinh Thị Bảo Châu: Trưởng khoa từ T3/2013 đến T4/2014
– Bác sĩ Đinh Thị Bảo Châu: Phó khoa từ 2001 đến 2005
– Ths. Bs Thân Trọng Hưng: Phó khoa 2005 đến 2011.
– Điều dưỡng TK Dương Thị Thêu : Từ 1998 đến 2003
– Điều dưỡng TK Nguyễn Thị Minh Lễ: Từ 2003 đến 2011
Lãnh đạo khoa hiện nay:
– Trưởng khoa: Bs. CK II Nguyễn Văn Long  từ T5/2014 đến nay


– Phó khoa: Ths. Bs Phạm Quang Lân  từ 2004 đến nay

- Phó khoa: BSCKII Nguyễn Thị Thành từ 2016 đến nay


– Điều dưỡng TK Nguyễn Thị Thu: từ 2013 đến nay

 

 

 Các kỹ thuật đã làm được

– Siêu âm tim
– Siêu âm mạch
– Holter HA
– Holter ĐTĐ
– Đặt máy tạo nhịp tim tạm thời

- Đặt Stent động mạch vành, Hệ thống máy chụp mạch DSA.

4. Hướng phát triển
– Tiếp tục cử các bác sĩ đi học chuyên sâu về tim mạch
– Đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn
– Điện tâm đồ gắng sức.
– Siêu âm tim qua thực quản.
5. Một số hình ảnh hoạt động của khoa: