Khoa Giải phẫu bệnh

Được thành lập năm 1968, là cơ sở làm các xét nghiệm tế bào, mô bệnh học, giải phẫu bệnh phục vụ công tác khám và chữa bệnh. Từ năm 1978 bắt đầu triển khai xét nghiệm tế bào.
Trong những năm qua, tập thể khoa luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền khoa đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi, xuất sắc, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Đào Trọng Ghi được phong tăng danh hiệu : “Thầy thuốc ưu tú”, Thạc sĩ Trương Quang Ngọc được tặng: “Bằng lao động sáng tạo”. Tập thể khoa được UBND tỉnh tặng bằng khen các năm 1987, 1994; Bộ tư pháp tặng bằng khen các năm 2000, 2001, 2002 và nhiều giấy khen của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.
Biên chế của khoa hiện nay có 09 viên chức, trong đó có 01 thạc sĩ, 01 bác sĩ, 05 kỹ thuật viên, 01 điều dưỡng, 01 y công.
Lãnh đạo qua các thời kỳ:
Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng – Trưởng khoa 1968 – 1973
Bác sĩ TTUT Đào Trọng Ghi – Trưởng khoa 1973 – 1996.
KTV Nguyễn Văn Hưng – phụ trách: 1996 – 1998.
Thạc sĩ Trương Quang Ngọc – Trưởng khoa từ năm 1999 đến nay.

Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Nga

Kỹ thuật viên trưởng: Nguyễn Văn Tuyển

Tập thể khoa

Một số hình ảnh hoạt động:

Đọc xét nghiệm tế bào, mô bệnh học

Kỹ thuật cắt lạnh

Máy cắt tiêu bản

Phẫu tích bệnh phẩm phẫu thuật