KHOA NỘI THẦN KINH CƠ XƯƠNG KHỚP

Được thành lập ngày 12 tháng 1 năm 2013. Với nhiệm vụ thực hiện khám chữa bệnh nội khoa: Thần kinh - Cơ xương khớp, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

        Là một khoa mới thành lập nhưng tập thể Bác sỹ, Điều dưỡng trong khoa luôn phấn đấu trau dồi kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, học tập đúc rút kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao, đã phát hiện và cứu sống nhiều ca bệnh nặng qua khỏi cơn hiểm nghèo với tinh thần thái độ ân cần chu đáo. Hàng năm luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu được giao. Nhiều kỹ thuật cấp cứu và chuyên khoa sâu chúng tôi đã và đang làm: đặt ống nội khí quản, đặt Cathete tĩnh mạch trung tâm, điều trị hạ Kali máu, chọc dò tủy sống ,tiêm Botuliumtoxin A trên bệnh nhân co cứng cơ do tổn thương thần kinh trung ương... Các kỹ thuật về chuyên khoa cơ xương khớp: Tiêm khớp, chọc hút dịch khớp, tiêm ngoài màng cứng, tiêm điểm bám gân, chọc hút kén bao hoạt dịch ... Sử dụng máy đo độ loãng xương góp phần nâng cao năng lực điều trị. Cùng với phát triển chuyên môn khoa đã hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mới được nghiệm thu năm 2014, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 đã được thông qua.

        Biên chế hiện nay: 17 CBVC trong đó 01 Bác sỹ CKII, 02 Bác sỹ CKI, 02 thạc sỹ,01 Bác sỹ (trong đó 01 học chuyên khoa I), 01 Cử nhân điều dưỡng, 01 Cao đẳng điều dưỡng và 09 Điều dưỡng Trung học.

        Lãnh đạo khoa các thời kỳ:

    • Bác sỹ CKI Nguyễn Anh Tuấn - Phụ trách khoa - Phó trưởng khoa: 01/2013 - 09/2014
    • Bác sỹ CKII Phạm Văn Thi - Trưởng khoa từ 10/2014 đến nay

Giới tính: Nam

Chuyên khoa: CKCII Nội - Bác sĩ chính

Học vấn: Bác sĩ CKCII

Nghiên cứu khoa học: 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (2015 - 2016 -  2018).

Thành tích cá nhân: 02 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2015 - 2016).

Hoạt động chuyên môn: Lĩnh vực hồi sức cấp cứu, hô hấp, thần kinh cơ xương khớp.

Nghiên cứu chuyên sâu: Hồi sức tích cực.

 

  • Bác sỹ CKI Nguyễn Văn Kính - Phó trưởng khoa từ 05/2013 đến nay

Giới tính: Nam

Chuyên khoa: Thần kinh

Học vấn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

Hoạt động chuyên môn: Chuyên ngành thần kinh

Nghiên cứu chuyên sâu: Động kinh - Bệnh thần kinh ngoại biên.

 

  • Bác sỹ CKII Vũ Thị Tươi - Phó trưởng khoa từ 02/05/2018

Giới tính: Nữ

Chuyên khoa : Nội cơ xương khớp

Học vấn; Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Nghiên cứu khoa hoc: Tham gia hai đề tài cấp cơ sở

Hoạt động chuyên môn: Khám và điều trị các bệnh về thần kinh và cơ xương khớp

Nghiên cứu chuyên sâu: Cơ xương khớp