• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG
Nhóm:
Họ tên:
Nguyễn Thị Hà Thanh

Nguyễn Thị Hà Thanh

hathanh221084@gmail.com
Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

nguyenthilan1973bg@gmail.com
Lương Ngọc Thái

Lương Ngọc Thái

thaigiaiphaubenh@gmail.com
Nguyễn Văn Nguyên

Nguyễn Văn Nguyên

nguyenngoaith@gmail.com
Trương Quang Ngọc

Trương Quang Ngọc

ngocgpb@gmail.com
Đoàn Tiến Dương

Đoàn Tiến Dương

doantienduong@gmail.com
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB