• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG
Nhóm:
Họ tên:
Phạm Thị Thúy Lan

Phạm Thị Thúy Lan

phamthuylan1976@gmail.com
Tạ Thị Sửu

Tạ Thị Sửu

tasuu73@gmail.com
Phạm Thị Liên Hạnh

Phạm Thị Liên Hạnh

bshanhbvdkbg@gmail.com
Đồng Thị Lợi

Đồng Thị Lợi

bsloibvbg@gmail.com
Đỗ Thị Tình

Đỗ Thị Tình

bstinhn2@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thị Thùy

bsthuybvtbg@gmail.com
Nghiêm Tam Dương

Nghiêm Tam Dương

duongthanbvdkbg@gmail.com
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

huyennguyenbvdkbg@gmail.com
Nguyễn Thị Mai Hoa

Nguyễn Thị Mai Hoa

maihoabvdkt@gmail.com
Trần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

tranthaodakhoatinh@gmail.com
Hà Văn Hùy

Hà Văn Hùy

drhuythbg@gmail.com
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB