• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG
 • Vũ Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa Thần kinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tuoivu79bg@gmail.com
 • Ngô Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng khoa Khám bệnh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hongbvdk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Điều Dưỡng trưởng Nội A
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   huyennguyenbvdkbg@gmail.com
 • Hà Văn Hùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa Tiêu hóa
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   drhuythbg@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   habg64@gmail.com
LIÊN KẾT WEB