1. Trưởng khoa VLTL-PHCN: 

Họ và tên: Nguyễn Thị vân An – bác sĩ chuyên khoa I

Thành tích:

  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2015
  • Đề tài nghiên cứu khoa học 2015

 

2. Mô tả, giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa phòng:

- Khám và điều trị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

- Tham gia hướng dẫn, giảng dạy, đào tạo vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho các tuyến dưới.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn các phương pháp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

- Ảnh tập thể