KHOA NGOẠI THẦN KINH

A.Giới thiệu chung

Khoa ngoại thần kinh được thành lập tháng 5/2013. Hiện có biên chế 30 giường bệnh và 19 cán bộ viên chức trong đó có 1 BSCKII, 1 Cao học, 1 BSCKI, 5 Đại học và 11 Trung cấp.

Trưởng Khoa BSCKII. Hoàng Chí Thành (đến tháng 3 năm 2022)

* Hiện tại: 

Trưởng Khoa BSCKI. Mạc Hoàng Dương

 

Tập thể khoa:

B.Hoạt động khoa học

Mỗi năm khoa phẫu thuật cho trên 500 bệnh nhân,điều trị nội trú cho khoảng 1600 bệnh nhân.

Khoa đã và đang thực hiện

1.Phẫu thuật cấp cứu chấn thương sọ não

2.Phẫu thuật chấn thương cột sống

3.Phẫu thuât bệnh lí cột sống như trượt đốt sống

4.Phẫu thuật giãn não thất,nang dịch,áp xe não

5.Tạo hình hộp sọ sau chấn thương

6.Tư vấn chuyên môn về ngoại thần kinh và lien kết chặt chẽ với các GS-Bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh Viện Việt Đức

7.Phẫu thuật theo yêu cầu (PTV là GS, Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức)

8.Cung cấp các dịch vụ chăm sóc và điều trị về ngoại thần kinh

C.Định hướng phát triển

Xây dựng thương hiệu của khoa là một địa chỉ tin cậy về lĩnh vực ngoại thần kinh

1.Đem đến cho bệnh nhân sự hài lòng nhất

2.100% cán bộ viên chức quyết tâm thực hiện tốt quy tắc văn hóa ứng xử với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc

3.Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế đảm bảo quyền lợi và công bằng cho người bệnh

4.Hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao

D.Một số hình ảnh hoạt động của khoa