TRUNG TÂM BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

 

 

1. Lịch sử hình thành:

  • Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, từ ngày 1-6-2019, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) chính thức hoạt động.
  • Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành lập trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (BVCSSK) cán bộ tỉnh. 

 

2. Cơ cấu tổ chức:

      Gồm 13 cán bộ, nhân viên trong đó:

  • BS CKII Thân Lê Thắng : Giám đốc trung tâm
  • 02 BS CKII, 02 BS CKI, 05 BS, 02 điều dưỡng, 01 dược sĩ trung học

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban BVCSSK cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý BVCSSK cán bộ tỉnh như: Lập hồ sơ sức khỏe cán bộ; khám bệnh ban đầu, điều trị ngoại trú; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ thuộc diện quản lý theo quy định…