Để phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đăng tải nội dung Thông điệp tuyên truyền tháng hành động (thông điệp hình và thông điệp tiếng) trên Website của Bệnh viện:
Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 15/05/2024.
Xem và tải nội dung thông điệp tại đây:
- Thông điệp tiếng
- Thông điệp hình