Báo giá: Bình cấp điện cao thế (JEDI STD HV Tank) cho máy chụo cắt lớp 2 dãy đầu thu -CT Brivo 325 hãng GE

Click vào Link dưới để xem chi tiết gói thầu:

86 TM-BVĐKT_0001_signed.pdf