KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5/2024 TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ 25-31/5/2024 

1. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không phải là sản phẩm ít hại hơn thuốc lá điếu thông thường. 

2. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không phải là sản phẩm giúp cai thuốc lá điếu thông thường. 

3. Thuốc lá nung nóng chứa các hóa chất độc hại tương tự như khói thuốc lá thông thường. 

4. Thuốc lá điện tử chứa các chất độc hại có nguy cơ gây ung thư. 

5. Nicotine trong các sản phẩm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng làm suy yếu sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên. 

6. Sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra đói nghèo. 

7. Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vì sức khỏe của chính bạn và những người xung quanh. 

8. Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe và môi trường. 

9. Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vì tương lai con em chúng ta. 

10. Không hút thuốc lá tại nơi làm việc, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và các các địa điểm công cộng. 

11. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí. 

12. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những người xung quanh. 

13. Tăng thuế thuốc lá để giảm hút thuốc, giảm bệnh tật, tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024 với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”.

Tài liệu truyền thông PCTH của thuốc lá các cơ quan, đơn vị có thể tìm hiểu và tải từ trang thông tin điện tử: www.vinacosh.gov.vn.