Marketing bệnh viện là gì? Marketing bệnh viện là làm gì? Ai có trách nhiệm thực hiện marketing cho bệnh viện? Vai trò của các thành viên trong bệnh viện. Những câu hỏi trên đã được trả lời trong buổi tập huấn "Marketing bệnh viện, hiểu đúng để thực hiện hiệu quả''. Dưới sự chia của Ths.Bs Nguyễn Anh Hiệp - Giám đốc Cty phát triển dịch vụ khách hàng y tế (CS health). Read more

Marketing bệnh viện là gì? Marketing bệnh viện là làm gì? Ai có trách nhiệm thực hiện marketing cho bệnh viện? Vai trò của các thành viên trong bệnh viện. Những câu hỏi trên đã được trả lời trong buổi tập huấn "Marketing bệnh viện, hiểu đúng để thực hiện hiệu quả''. Dưới sự chia của Ths.Bs Nguyễn Anh Hiệp - Giám đốc Cty phát triển dịch vụ khách hàng y tế (CS health). Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp, hy vọng cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang sẽ áp dụng những kiến thức vô cùng bổ ích và thiết thực này để góp phần xây dựng khoa/phòng/trung tâm ngày càng phát triển, từng bước xây dựng thương hiệu và văn hóa chất lượng bệnh viện.

 

Ban Giám Đốc BV phát biểu ở buổi tập huấn 

 

Bải giảng của Ths - Bs Nguyễn Anh Hiệp tại BVĐK tỉnh Bắc Giang

 

Ảnh trao chứng nhận của buổi tập huấn.