Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy hấp tiệt trùng. Model FDV: M12

Download File theo link dưới đây: 

Thư mời báo giá .pdf