Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023